„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas.

Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicaminauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Do osiągnięcia celu przyczyni się realizacja warsztatów w szkołach w całej Polsce dla wszystkich grup docelowych. Dodatkowo przygotowujemy materiały uzupełniające przygotowane z myślą o wszystkich odbiorcach.

Projekt rozpoczęliśmy od diagnozy – badania wstępnego wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji) w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i rodziców uczniów wskazanych szkół. Wyniki badania pomogły nam w przygotowaniu Programu Szkoleniowego, który dzięki temu odpowiada na rzeczywiste potrzeby grup objętych wsparciem w ramach projektu. Raport z badania dostępny jest tutaj. Przygotowywaniem Programu Szkoleniowego, który obejmie warsztaty dla wszystkich grup oraz uzupełniające materiały edukacyjne, zajął się Zespół Ekspertów. Warsztaty w szkołach rozpoczęliśmy we wrześniu 2016 roku, jednak wciąż możesz zgłosić udział swojej szkoły w projekcie „Cybernauci”. W szkołach objętych wsparciem specjalnie przygotowani trenerzy i trenerki prowadzą warsztaty dla uczniów, dla rodziców oraz dla nauczycieli.

W ramach projektu przygotowaliśmy komplet materiałów edukacyjnych dla wszystkich grup docelowych projektu:

Warsztaty w szkołach prowadzone są przez specjalnie do tego przygotowanych ternerów - emisariuszy bezpiecznego internetu. Emisariusze wzięli i biorą udział w szkoleniu:

  1. 7-dniowym szkoleniu wstępnym
  2. 2-dniowym szkoleniu ewaluacyjnym
  3. 2-dniowym szkoleniu superwizyjno-ewaluacyjnym
  4. wezmą udział w kolejnych 5 zjazdjach superwizyjno-ewaluacyjnych

W ramach projektu powstaje także katalog ogólnie dostępnych materiałów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz korzystania z TIK: http://cybernauci.edu.pl/katalog/ Katalog pozwala na proste wyszukiwanie materiałów zgodnie z opisanymi metadanymi, obejmującymi m.in. adresatów materiałów, zakres tematyczny, licencje. To narzędzie przeznaczone dla wszystkich poszukujących materiałów dotyczących tematyki bezpieczeństwa w Internecie.