Τίτλος δραστηριότητας:

Η δική μας γνώμη

Διοργανωτές/φορείς:

Καρπός - Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Εκπαιδευτική Τηλεόραση - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Χώρα:

Ελλάδα

Λέξεις κλειδιά:

κριτική ματιά, κριτική ταινίας, πανελλαδικές προβολές, εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παραγωγές νεανικών ταινιών, οπτικοακουστική παιδεία, εικόνα, κινηματογραφικό εργαστήριο

Κεντρικό θέμα:

Προβολή μαθητικών ταινιών, online ψηφοφορία & Διαγωνισμός Γραπτής Κριτικής

Δεξιότητες στα μέσα / Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα (ατομικός και κοινωνικός αντίκτυπος, προκλήσεις, κίνδυνοι):

Στόχοι: συλλογική προβολή ταινιών σε αίθουσα με συσκότιση (έννοια της κινηματογραφικής προβολής) • παροχή της ίδιας εμπειρίας σε διαφορετικά ακροατήρια μαθητών με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και σε διαφορετικά μέρη (η έννοια της διανομής ταινιών και των κοινών εμπειριών που μοιράζονται διαφορετικοί άνθρωποι) • κριτική προβολή εμπλουτισμένη με διαδικασία συλλογικής, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για εικονικές υποψηφιότητες • ανάπτυξη επιχειρημάτων σε κάθε ομάδα για την υποστήριξη της ομαδικής ψήφου • προφορική και γραπτή έκφραση ενός πολυμεσικού κειμένου • ανάπτυξη κατανόησης και σεβασμού της άποψης του ενός σε σχέση με τις απόψεις των άλλων στην ομάδα • δημοσιοποίηση της ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο για να ενθαρρυνθούν περαιτέρω συζητήσεις • δημιουργία γραπτών κειμένων των μαθητών και αντιπαραβολή ως πρόσθετο εκπαιδευτικό εργαλείο για την έκφραση της γλώσσας.

Αποτελέσματα: μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί ως εκπαιδευτικός οδηγός και όπου όλα τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλύψουν τις τελικές επιλογές των άλλων ομάδων και να τα μελετήσουν ανά κατηγορίες (π.χ πρωτοβάθια/ δευτεροβάθμια και ανά ταινία). Έτσι, θα παρασχεθεί ένα περαιτέρω κίνητρο για συζητήσεις. Επιπλέον, εκδίδουμε έντυπα και ψηφικακά 1. τις επιλεγμένες και βραβευμένες κριτικές και 2. μια ανθολογία φράσεων και παραγράφων από όλες τις υποβληθείσες κριτικές που αξίζουν πραγματικά να προβληθούν.

Αντίκτυπος, προκλήσεις, κίνδυνοι: Σε αυτό το πρόγραμμα, οι νεαροί ακροατές ενθαρρύνονται να παρατηρήσουν τις ταινίες που προβάλλονται και να ψηφίζουν συλλογικά σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια. Μέσω απλών ερωτήσεων, οι μαθητές καλούνται να εξετάσουν συγκεκριμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά ταινιών. Αυτό προωθεί την επιχειρηματολογία και την κριτική ματιά σχετικά με τη γλώσσα των μέσων εν γένει. Αυτά τα απλά ερωτήματα δημιουργούν μια συνειδητοποίηση των διαφορετικών επιπέδων και αποχρώσεων που υπάρχουν σε ένα πολυμεσικό κείμενο, απομακρύνοντας στερεότυπες κρίσεις (όπως "ή καλύτερη ταινία», «το καλύτερο σενάριο» κλπ. ή «μου αρέσει», "δεν μου αρέσει"). Τοποθετούν επίσης τους νεαρούς θεατές σε διαφορετικούς ρόλους ( ....,) ενώ η συλλογική ψηφοφορία απαιτεί εσωτερική επιχειρηματολογία στις ομάδες. Έτσι, ενθαρρύνονται να αντικαταστήσουν τις κρίσειςτους με κάποιες πιο ερμηνευτικές πτυχές για κάθε ταινία. Σε δεύτερο επίπεδο, η παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών ανοίγει ερωτήματα για θέματα ταυτότητας, που αντικατοπτρίζουν μια ποικιλία γεωγραφικής και κοινωνικής προέλευσης, ενώ ενισχύουν την πολιτισμική διαφοροποίηση και κατανόηση. Οι ταινίες καλούν τους θεατές να συνειδητοποιήσουν κοινές και διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητάς τους και να τις συγκρίνουν με εκείνες άλλων μαθητών. Μέσω της πλατφόρμας γνωρίζουν τις προτιμήσεις των άλλων συμμετεχόντων (συχνά σε απομακρυσμένες περιοχές). Βιώνουν τις διαφορετικές απόψεις τους σχετικά με τις ίδιες ταινίες. Σε ένα τρίτο επίπεδο, οι μαθητές που αποφασίζουν να γράψουν μια κριτική, αναπτύσσουν ένα σημαντικό αριθμό κτριτικών δεξιοτήτων: κριτική ματιά, αναγνώριση των διαφόρων στοιχείων που συνθέτουν μια πολυμεσική αφήγηση (πλοκή, χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι, εφέ, γραφικά κλπ), αξιολόγηση και δημιουργία επιχειρημάτων με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα από μια ταινία, δημόσια έκφραση προσωπικών απόψεων, έκθεση σ' ένα ευρύτερο κοινό μέσω του διαγωνισμού και διαμοιρασμός κοινών απόψεων με άλλους τους οποίους δεν έχουν συναντήσει ποτέ. Τέλος, η δημοσίευση των κινηματογραφικών κριτικών προσφέρει μια κομψή και εποικοδομητική αναφορά για άλλους μαθητές και δασκάλους, δείχνοντας πως ένα πολυμεσικό κείμενο μπορεί να συζητηθεί τόσο για την θέση του σε ένα θέμα όσο και για τη μορφή, το στυλ και τη δομή του.

Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι:

Να αναπτυχθεί κριτική σκέψη, μετά την παρακολούθηση μίας νεανικής ταινίας και να ξεκινήσει μια συζήτηση για μία δική τους, δυνητική κινηματογραφική παραγωγή, καθώς επίσης να προσφερθεί ένα εργαλείο κριτικής για τους εκπαιδευτικούς ώστε να προωθηθεί η επιχειρηματολογία και η κριτική εν γένει για τα μέσα.

Συμμετέχοντες - ηλικίες:

11-17 ετών

Συμμετέχοντες - αριθμός:

Από 10 έως 50 συμμετέχοντες (ή οποιοδήποτε είδος ομάδας ταιριάζει σε μια τοπική προβολή και συζήτηση)

Συμμετέχοντες - δεξιότητες:

Δεν απαιτούνται.

Μέθοδοι / Είδος δραστηριοτήτων:

Ομαδική εργασία, συλλογική κινηματογραφική προβολή, συζήτηση, συλλογική διαδικασία ψηφοφορίας, συγγραφή κριτικής ταινίας, διοργάνωση διαγωνισμού

Περιγραφή - βήμα προς βήμα:

1. Προβολή ταινιών σε περιβάλλον που προσομοιώνει το σινεμά.

2. Αφού παρακολουθήσουν μια σειρά μικρών ταινιών πάνω στη νεανική κουλτούρα, οι μαθητές, σε μικρές ομάδες, συζητούν και αποφασίζουν σε κάθε μία ταινία τα εξής 3 ζητήματα:

1. Ποιες από τις ταινίες θα προβάλλατε στους φίλους σας;

2. Ποιά θεωρείτε ως πιο κατάλληλη για τις προτιμήσεις των ενηλίκων;

3. Ποιά θα χαρακτηρίζατε ως την πιο περίεργη ταινία; (αυτή που πρέπει να συζητήσετε ή να ρωτήσετε για κάτι).

Η διαδικασία ψηφοφορίας βασίζεται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία λειτουργεί ως πεδίο καθοδήγησης για τον εκπαιδευτικό και όπου συλλέγονται όλα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Οι στατιστικές επηρεάζονται δυναμικά από τις ψήφους κάθε ομάδας σε πραγματικό χρόνο. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να μάθουν τις τελικές επιλογές των άλλων σχολείων. Έτσι, προσφέρεται ένα επιπλέον κίνητρο για συζητήσεις.

3. Μια τρίτη φάση του έργου είναι ο διαγωνισμός γραπτής κριτικής: μεμονωμένα πια οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μία από τις ταινίες για να γράψουν μια κριτική. Η πλατφόρμα παρέχει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνταξης μία γραπτής κριτικής. Το περιεχόμενο, τα δομικά στοιχεία και τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά στη συνέχεια συζητούνται. Οι κριτικές αξιολογούνται από μια επιτροπή σκηνοθετών, εκπαιδευτικών, κριτικών κινηματογράφου, συγγραφέων και των δασκάλων του σχολείου.

Διάρκεια:

Διάρκεια: 90 λεπτά προβολή / συζήτηση / ψηφοφορία

Κριτική γραφή: 90 λεπτά ατομική εργασία

Προτεινόμενος χώρος υλοποίησης /εξοπλισμός /ανθρώπινοι πόροι:

Χώρος: αίθουσα με δυνατότητα συσκότισης

Εξοπλισμός: προτζέκτορας, ηχεία, ηλεκτρονικός υπολογιστής για διαδικυακή ψηφοφορία, μολύβι και χαρτί, εκτυπωτής, cloud space ή κανάλι στο YouTube κ.λπ.

Ανθρώπινο δυναμικό: Διαχειριστές-συντονιστές, υπεύθυνοι επικοινωνίας της δράσης, γραφίστας για έντυπα υλικά (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.), συντάκτης για έκδοση των γραπτών κριτικών, ειδικός αξιολόγησης, κριτική επιτροπή.

Αξιολόγηση:

Το έργο αξιολογείται διαρκώς μέσω σχολίων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες ομάδες. Μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλειστής ομάδας Facebook ή άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στέλνουν ερωτήματα, σχόλια και εντυπώσεις. Προτείνουμε επίσης την κινηματογράφιση συνεντεύξεων από μερικούς μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο. Τέλος, ένα διαδικυακό ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να απευθυνθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτικούς.

Χρήσιμες συμβουλές:

Οι ταινίες θα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να έχουν ένα κοινό νήμα (π.χ. ένα ευρύτερο θέμα, τη νεανική κουλτούρα κλπ.) Όλες οι ταινίες θα πρέπει να είναι μικρού μήκους, κατά προτίμηση παρόμοιες σε διάρκεια. Μία ομάδα ταινιών μπορεί εύκολα να απευθυνθεί σε 11-15 ετών ή σε μαθητές 13-17 ετών. Ωστόσο, μερικές ταινίες ενδέχεται να μην ταιριάζουν ταυτοχρόνως σε παιδιά ηλικίας 11 και 17 ετών! Τα ακροατήρια μικρότερης ηλικίας έχουν συχνά ανησυχίες για θέματα μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά οι ώριμοι έφηβοι εκτιμούν μια ταινία από τους νεότερους μόνο αν είναι χιουμοριστική, χαριτωμένη ή πολύ ξεκάθαρη.

Περισσότερες πληροφορίες (σύνδεσμοι, βίντεο κα):

http://myopinion.karposontheweb.org/

https://www.youtube.com/watch?v=C5PFN5CBq_Q

Επικοινωνία:

Καρπός - Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

Μαρία Λεωνίδα, Μένης Θεοδωρίδης

Πολυτεχνείου 12, Αθήνα 104 33 6ος όροφος 2130435978, 6949404003 info@karposontheweb.org