Audience: youthworker, teachers

Organizator/partnerzy:

Fundacja Nowoczesna Polska

Kraj:

Polska

Tagi (słowa kluczowe):

#młodzież, #międzypokoleniowość, #rozwiązywanie problemów, #nowe technologie

Temat przewodni:

Rozwiązywanie problemów związanych z nowymi technologiami.

Cele działania:

Celem warsztatów jest wywołanie refleksji na wybrany temat związany z nowymi technologiami. Możliwość wymiany myśli i refleksji między młodszymi i starszymi uczestnikami warsztatu służy partnerskiemu uczeniu się oraz wdrażaniu idei uczenia się przez całe życie. Celem jest także wypracowanie wspólnego rozwiązania danej sytuacji problemowej. W każdym warsztacie rozwijane są umiejętności związane z szukaniem informacji, przetwarzaniem jej i prezentowaniem. Dodatkowe kompetencje zależą od wybranych sytuacji problemowych.

Główne cele pedagogiczne:

  • rozbudzenie zainteresowania wykorzystywania kompetencji medialnych i cyfrowych w codzienności
  • wzmacnianie potencjału uczestników warsztatów w zakresie korzystania z nowych technologii

Wiek uczestników:

15-99 (zajęcia najlepiej sprawdzają się w grupach międzypokoleniowych)

Liczba uczestników:

W zależności od liczby sytuacji problemowych, które chcemy rozwiązać: w jednej grupie powinno pracować 5-7 osób.

Charakterystyka uczestników:

Warsztaty nie wymagają wcześniejszych kompetencji i wiedzy.

Stosowane metody/typy aktywności:

Praca w grupach (każda grupa prowadzona przez moderatora).

Opis działania krok po kroku:

Podziel uczestników na grupy 5-7 osobowe. Każdej z grup przedstaw sytuację problemową do rozwiązania, np.:

  • Jesteś właścicielem nowo powstałego portalu społecznościowego, którego główną grupą użytkowników będzie młodzież gimnazjalna i ze szkół ponadgimnazjalnych. Chcesz, aby Twoi użytkownicy czuli się bezpiecznie korzystając ze strony i żeby mieli pewność, że ich prywatność będzie uszanowana. Stwórz regulamin tego serwisu, który im to zapewni.
  • Twoja babcia jest studentką Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas zajęć komputerowych studenci uczą się korzystać z internetu. Będą poznawać również zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Jako doświadczony użytkownik / doświadczona użytkowniczka zostajesz poproszony/a przez babcię o wzięcie udziału w jednych z zajęć i zaprezentowanie studentkom i studentom zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Zaprezentuj scenariusz takich zajęć i listę najważniejszych zasad z zakresu bezpieczeństwa w internecie. Weź pod uwagę wiek uczestników zajęć.
  • Wyobraźcie sobie, że w całej Europie zostaje odłączony internet. Co mogło być tego przyczyną? Jakie mogą być skutki? I co można zrobić, żeby temu zapobiec? Jaki ta sytuacja może mieć wpływ na ogólne bezpieczeństwo na świecie? Jaki będzie miała wpływ na Twoje życie? Przedstawcie w atrakcyjnej formie odpowiedzi na powyższe pytania.

Na wypracowanie rozwiązań i przygotowanie prezentacji daj grupom min. 2 godziny czasu. Zadaniem grup jest odnalezienie informacji, dyskusja na temat sytuacji problemowej, wypracowanie rozwiązania. W trakcie prac mogą korzystać z pomocy moderatora, a także z zasobów internetu.

Na koniec grupy prezentują efekty swoich prac pozostałym uczestnikom.

Zasoby potrzebne do realizacji działania:

Czas

4 h

Miejsce

dowolne, w którym grupa może usiąść razem tak, aby się słyszeć

Potrzebny sprzęt

smartfon/inne urządzenie ekranowe z dostępem do internetu

Materiały

papier flipchartowy, markery, kolorowy papier, inne materiały warsztatowe (np. taśma klejąca, gazety, postity etc)

Zasoby ludzkie

każda grupa powinna mieć swojego moderatora

Ewaluacja:

Uczestnicy bardzo cenią sobie pracę w małych grupach – dzięki czemu każdy może zabrać głos w dyskusji i mieć wkład w rozwiązanie sytuacji. Bardzo doceniana jest też praca w grupach międzypokoleniwych (dla wielu uczestników to pierwsza okazja do rozmowy o nowych technologiach z osobami z innych grup wiekowych).

Wskazówki dla osób prowadzących:

Możesz sam wymyślać sytuacje problemowe, nad którymi ma pracować grupa. Można też zaprosić wszystkie grupy o rozwiązanie tego samego problemu, a następnie porównać wyniki prac warsztatowych.

Kontakt:

Fundacja Nowoczesna Polska Program Edukacji Medialnej edukacjamedialna@nowoczesnapolska.org.pl

Publikacja powstała w ramach projektu EMELS.

Fot. Rafał Nowak

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w tej publikacji.