Audience: 3-6, teachers

Pomysł na lekcję

Podczas zajęć dzieci spróbują zrobić własny, krótki film animowany. Na początku narysują po kolei każdą klatkę, po czym "historia" zostanie sfilmowana przez prowadzącego.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • wiedzą, czym jest film rysunkowy;
 • wiedzą, za pomocą jakich narzędzi medialnych można przygotować taki film;
 • wiedzą, że proste treści medialne można przetwarzać.

Przebieg zajęć

1.

Poproś dzieci, aby spróbowały wymienić tytuły filmów animowanych, które oglądały w domu lub w przedszkolu.

 • Czas:
  5
 • Metoda:
  rozmowa
 • Pomoce:

2.

Zabawa ruchowa ,,Słoneczko się budzi, słoneczko zasypia". W miejscu przeznaczonym do ćwiczeń ruchowych dzieci wraz z nauczycielem siedzą w dużym, wspólnym kole - siad skrzyżny, dłonie na kolanach, głowa opuszczona w dół. Na hasło nauczyciela ,,film" każde dziecko kolejno (zaczynając od pierwszego po prawej stronie nauczyciela) kładzie się na podłogę (,,przykleja" plecy do podłogi) i mocno naprężone i wyciągnięte ręce kładzie równolegle wzdłuż głowy (,,przykleja" ręce do podłogi), imitując tym samym promyk słońca. Kiedy wszystkie dzieci wykonały już swoje ruchy i całe ,,otwarte", duże słońce z promykami leży na podłodze, nauczyciel ponownie wypowiada hasło ,,film", a dzieci kolejno wracają do pozycji wyjściowej (słoneczko zasypia). UWAGA! Ćwiczenie należy wykonać bardzo płynnie, bez przerw, we wspólnym rytmie - chodzi tu o uzyskanie tzw. ,,efektu fali". Żeby doprowadzić do oczekiwanego rezultatu, powtórz ćwiczenie kilka razy. Jeśli masz czas, poproś wybrane dziecko o nakręcenie komórką dokumentującego zabawę filmiku.

 • Czas:
  10
 • Metoda:
  zabawa
 • Pomoce:

-

3.

Rozdaj każdemu dziecku kartkę formatu A5 z narysowanym przez ciebie przedtem kółkiem na środku. Podziel dzieci na grupy stolikami. Przy pierwszym stoliku dzieci dorysowują po dwa promyczki na każdej kartce, przy drugim stoliku dzieci rysują po pięć promyków, przy trzecim ,,mnóstwo", ,,dużo" promyków. Jeśli dzieci jest więcej, nauczyciel, w czasie wykonywania przez dzieci prac, zbiera już gotowe kartki z dorysowanymi promykami i na bieżąco zanosi je do czwartego stolika, gdzie rysowane są tylko smutne lub wesołe buźki. Pod koniec zepnij wszystkie kartki spinaczem (typu czarny metalowy klips).

 • Czas:
  10
 • Metoda:
  zabawa
 • Pomoce:
  kartki A5 dla każdej uczestniczki/uczestnika, kredki

4.

Zabawa dźwiękonaśladowcza ,,Ciszej - głośniej". Nauczyciel tworzy z dziećmi muzykę do filmu. W tym celu ćwiczy z dziećmi odgłosy znane dzieciom ze środowiska naturalnego np: wiatr (szszszszszszszsz), konik (tzw. ,,języczki"), pies (hau,hau), kraczące wrony, szczekające psy na wsi, itp. W tym ćwiczeniu ważne jest, aby dzieci nie przekrzykiwały się nawzajem oraz zwracały uwagę na dynamikę (głośniej, ciszej), którą wskazuje nauczyciel, dyrygując rękami.

 • Czas:
  5:
 • Metoda:
  zabawa
 • Pomoce:

5.

Spróbuj nakręcić film z dziecięcych animacji. Będziesz potrzebował/a urządzenia z funkcją filmowania (aparatu lub komórki). Najlepiej uchwycić moment kartkowania. Każdy filmik będzie miał parę sekund. Nakręćcie różne wersje filmu. Np.: za pierwszym razem Janek kciukiem kartkuje rysunki, nauczyciel kręci film, dziewczynki imitują głosem podkład dźwiękowy ,,wiatr", za drugim razem Piotrek kręci film, Ania kartkuje kciukiem, a chłopcy robią podkład dźwiękowy ,,koniki" itd. Na koniec wspólnie wybierzcie najlepszą wersję.

 • Czas:
  15:
 • Metoda:
  zabawa
 • Pomoce:
  komórka lub aparat z funkcją nagrywania

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

 • umieją, przy wsparciu dorosłych, pokazać grupie efekty samodzielnego tworzenia i przetwarzania komunikatów?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, w pierwszym zadaniu możesz pokazać starszym przedszkolakom znaleziony w internecie przykładowy filmik o tym, jak powstaje film animowany. Najlepiej, gdy będzie to jakaś popularna wśród dzieci produkcja.

Słowniczek

 • wiarygodność:
  cecha tego, co wiarygodne, czyli rzetelne i godne zaufania
 • źródło informacji:
  każdy przedmiot z którego czerpie się wiadomości na interesujący nas temat

Czytelnia